Kontraindikace léčby pijavicemi

 

   

Polyvalentní alergie

Krvácivé stavy

Užívání léčiv proti srážení krve

Chudokrevnost

Poruchy hojení ran, sklony k vytváření jizev – keloidů

Těhotenství

Relativní kontraindikace

Alkohol 24 hodin před přiložením pijavek

Kouření cigaret bezprostřeně před aplikací pijavek

Parfémovaná pokožka

 Aplikace pijavic

Historie

      Pijavice lékařské (Hirudo medicinalis) hrály v léčitelství významnou roli od dob prvních ranhojičů. Nejstarší dochované zmínky staré přes 3 500 let jsou z Egypta. Pijavice jsou zahrnuty v hieroglyfech na zdech chrámů. Traduje se, že se díky léčivé moci pijavic podařilo otěhotnět Kleopatře. Z období 800 let před Kristem jsou zmínky o léčbě pijavicemi v textech indického lékaře Shusruty, který bývá označován za otce plastické chirurgie. Indický bůh Ájurvédy, Dhanvantari, drží pijavici v jedné ze svých čtyř rukou. Také v lékařství jiných národů jako jsou Mayové a Aztékové měly pijavice své uplatnění. Záznamy o používání pijavic jsou také z období 200 let před Kristem i v dílech řeckých lékařů jako je Nicander z Colophonu. Podle některých názorů je had vyobrazený na holi antického boha Asklépia, symbolu lékařství, ve skutečnosti pijavice. Ať je to jakkoli, pijavky jsou od nepaměti známé svou léčivou mocí. Předpokládá se, že z léčivých schopností pijavic mají prospěch dokonce i zvířata. Německé označení pro pijavici, “Egel“, je odvozeno z řeckého “echis”, malý had.

     V důsledku jejich často nadměrné aplikace v průběhu 19. století, nedostatku vědomostí a také předsudkům doby upadly pijavice přibližně do roku 1875 v nemilost. Přesto však dokázaly po této vynucené zhruba stoleté přestávce získat zpět svou licenci k praktikování humánní medicíny jako živoucí zdroj léčivých látek.


     Plastická a rekonstrukční chirurgie znovuobjevila pijavice lékařské v 80. letech 20. století. Vedl ji k tomu případ malého chlapce s odtrženým uchem, které se podařilo úspěšně zahojit až po aplikaci pijavic Od té doby zažívají pijavky renesanci v lékařství. Moderní biochemický výzkum dokázal ve slinách pijavic identifikovat velké množství aktivních farmaceutických látek. To z velké části rozptýlilo dřívější pochybnosti o jejich hojivých účincích. Předsudky, podle kterých přikládání pijavic patří do středověku, se tak přesunuly do říše překonaných pověr.


      Podle odborníků je dokonce hirudin a další farmaceutické látky obsažené ve slinách pijavic co do významu srovnatelný s objevem penicilinu, byť mají zcela odlišné spektrum účinků.

    V této souvislosti byla 28. června 2004 léčba medicinálními pijavicemi oficiálně uznána Americkým úřadem pro kontrolu léčiv FDA. Pijavice byly označeny jako ,,živý,, lék.

int(1)

Novinky